Uvele enkundleni owayefumana imivuzo yabasebenzi abangekhoyo

UThobeka Dyam (38) owaxhaphaza ngokwezimali iDaku Super Spar yaseGqeberha. UMFANEKISO: HAWKS

UThobeka Dyam (38) uvele phambi kweNkundla kaMantyi yaseNew Brighton ngoLwesithathu, umhla wama-24 kweyoMqungu ka2024 ejongene nezityholo zobuqhophololo, ukuxhaphaza imali kunye nokwaphula umthetho obizwa ngokuba nguSection 4 of the Prevention of Organised Crime Act 121 of 1998.

UDyam, owayesakuba nguMphathi ojongene nabasebenzi nezimali (HR Manager & Controller) kwaDaku Super Spar KwaZakhele eGqeberha, utyholwa ngokuyisebenzisa gwenxa imali yenkampani. Phakathi kweyoMdumba ka2015 kunye nenyanga yeKhala ka2019. UDyam kutyholwa ukuba ungenise amagama angeyonyani abasebenzi kwi-ofisi yokuhlawula – abasebenzi abangasaqeshwanga yiDaku Super Spar.

Iqela laseGqeberha elijongene nophando lolwaphulo mthetho oluxhomisa amehlo (SCCI) lisebenzisana neGunyabantu lezoTshutshiso (NPA) libambe umtyholwa ze wakhululwa ngesilumkiso.

“Emva koko lo mba udluliselwe kwiqela leGqeberha SCCI ukuze kuqhutyekwe nophando. Emva kophando olunzulu olwenziwa ziiHawks, kufunyaniswe ukuba uDyam wanikezela ngeenombolo zeakhawunti yebhanki yakhe nomnakwabo ngabom kule nkampani irholisayo ngelixa elawula ngokupheleleyo iakhawunti yomnakwabo,” sitshilo isithethi seeHawks uLieutenant Colonel Avele Fumba.

Le nkampani kuthiwa ifumene ilahleko emandla eqikelelwa kwiR592 000.

INtloko yeeHawks kwiPhondo, uMajor General Mboiki Obed Ngwenya, uncome amaqela asebenzisaneyo ukuqinisekisa ukuba uDyam uyabanjwa.

Ityala lihlehliselwe umhla wama-31 kweyoMqungu ka2024 ukuze lidluliselwe kwiNkundla yamaTyala oRhwebo eGqeberha.