Uvele enkundleni umnikazi waseNyobeni

UMNIKAZI wendawo yentselo iEnyobeni, uSiyakwamkela Ndevu, ndawo leyo yabulala abantwana abangamashumi amabini ananye ekuzeni kusa ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kwinyanga ezimbini ezidlulileyo, uthe tshe kwinkundla yamatyala eMonti ngoLwesihanu.

UNdevu uza kuphinda abuyele kwakhona ngomhla wesibini kwinyanga ezayo, njengoko kuza kube kulungiselelwa ukuqala kokuxoxwa kwetyala.

UNdevu, 52, ujongene namatyala afana nelokuthengisa utywala obunobungozi, ukuthengisela abantwana abangaphantsi kweminyaka eyi18, ukuvumela abasebenzi bakhe bathengisele abantwana abangaphantsi kwale minyaka kwanokuvuma ukuthenga utywala obunobungozi kwindawo leyo ankala kuyo.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seGunyabantu lezoTshutshiso, uLuxolo Tyali, umbuso uthi uNdevu wavumela uXoliswa Duma kwakunye noSivuyile Ngamlana ekubeni bathengise kwaye bathengisele nabantwana utywala obunobungozi.

UNdevu wanikezwa iimpepha ngamapolisa kwinyanga ephelileyo, mpepha ezo zimyalela ukuba aze avele enkundleni yamatyala eMonti ngolu suku kwakunye naba basebenzi bakhe babini.

Abasebenzi bona banikwa ithuba lokuba babhatale isohlwayo samawaka amabini umntu emnye xa bengakwazi ukusibhatala baye kwiinkundla nabo.