Uyalelwe ibheyile umfundisi otyholwa ngokudlwengula umntwana

Uyalelwe ibheyile kwinkundla kamantyi yaseChatsworth izolo ngoLwesihlanu umfundisi webandla laseChatsworth, otyholwa ngokudlwengula intwazana.

Isithethi samapolisa aKwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uthi amapolisa abambe indoda eneminyaka engamashumi amathathu ananye (31) ubudala ngoLwesine ngezityholo zokudlwengula umntwana oneminyaka elishumi elinesine (14) ubudala.

UMphathiswa woPhuhliso loLuntu eKZN uNonhlanhla Khoza uthe igqiza leenkalo zonke eliquka igqiza lokulandelela lweeHawks, amapolisa kamasipala kunye namapolisa aphuma kwicandelo losapho kunye nolwaphulo-mthetho ngokwesondo libambe le ndoda laza lathimba izixhobo zesondo, iilaptop kunye neefowuni kule veki.

“Naluphi na uhlobo lobundlobongela okanye ukuxhatshazwa kwabantwana kubi gqitha. Abenzi bolwaphulo-mthetho olumasikizi olunje kufuneka babanjwe kwangoko kwaye bajongane nengalo yomthetho,” utshilo uKhoza.

Uthe iyakhathaza into yokuba umfundisi ophathiswe uxanduva lokunika isikhokelo ngokwasemoyeni angatyholwa ngodlwengulo, ingakumbi kwilizwe elijongene nobundlobongela obusekelwe kwisini.

“Kubalulekile ukuba uluntu luhlale luthe qwa kwaye lusebenzisane nabasemagunyeni ukuqinisekisa ukukhuselwa kwabantu abasesichengeni, ngakumbi abancinci. Sibongoza nabani na onolwazi malunga neziganeko ezinje okanye naluphi na uhlobo loxhatshazo ukuba eze ngaphambili azokuncedisa kuphando,” utshilo.

Iqela loonontlalontle liya kubonelela ngenkxaso yengqondo kwixhoba kunye nosapho lwakhe.

UKhoza ukhuthaze amanye amaxhoba ukuba aye emapoliseni, ewaqinisekisa ukuba oonontlalontle bakulungele ukuncedisa.