UZakes uculela izithandani, ngexesha leValentines!

Zakes Bantwini

Kanye ngethuba lokubhiyozela uthando neValentine’ s Day,
imvumi eyaziwayo ngeengoma zothando ezijuxuzisayo uZakes Bantwini usiphathel’
uncuthu lwengoma entsha ethi ”Choose The Best Of Love” ahamba kuyo noRefi.

Le ngoma icatshulwe kwicwecwe lakhe lakutsha nje
elithi Love, Light, Music 2 nalikhuphe ngo-2017.

Njengomyeni kaNandi Mngoma notata, uZakes uluqonda kakuhle ulwimi
lothando nokunik’ uthando.

Le ngoma ethi ‘Choosing The Best of Love’ ikhatshwa
sisandi esicwengileyo, esinomtsalane nesiza nokufudumala ngenxa yamazwi amnandi
aphuma kuyo.

UZakes uza nesingqi esibufana neso samagqala omculo
afana no-Fela Kuti noSalif Keita.

“Ngela xesha bendisenza le ngoma noRefi, khange
ndicinge ukuba izakubamnandi olu hlobo. Le yingoma yezithandani. Yeyona ngoma
ibalulekileyo kwezo ndizibhalileyo ngaphambili, kwaye ndibulela nakuRefi
ukuyogquma ngelo lizwi lakhe limyoli…” kutsho uZakes Bantwini.

 

Kutsha nje, le mvumi ibalisele I’solezwe ngengoma
ayenze negqala lomngqungqo elisandul’ ukubhubha uBra Hugh Masekela.

“Ingoma ibizwa Dancing Trumpets, ndibamba ngazibini
kuDJ Maphorisa ngokuhlanganisa le ngoma. Le yingoma kwezo zimbalwa zikaBra Hugh
azenze kwiintsuku zakhe zokugqibela. Ndiyavuya kakhulu ukubayinxalenye
yomsebenzi wakhe phambi kokuba anduluke emhlabeni,” kutsho uZakes.

Wazalwa enguZakhele Madida kwilokishi yakwaMashu
eThekwini, uZakes wayehleli enephupha lokuba yimvumi. Amacwecwe wakhe
awamphathelanga iimbasa nje kuphela, kodwa nokuthandwa ngabalandeli bakhe.

I-Choose The Best of Love iyafumaneka kumaqonga omnatha
okuthenga iingoma.

simphiwe.freddie@inl.co.za