Uzakubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela uPapa Wemba

Ukubhubha kwegqala lemvumi eyaziwayo, uPapa Wemba, noyinzalelwane yelizwe laseCongo, kushiye abalandeli kunye nabaxhasi bakhe kwilizwe jikelele besabambe ongezantsi.

UPapa Wemba, ogama lokwenene linguJules Shungu Wembadio Pene Kikumba, ebengomnye weemvumi ezibalaseleyo kwilizwe lase-Afrika.

Ebetsholoza kumnyhadala iFestival des Musiques Urbaines d’ Anoumabo (FEMUA) ngethuba equleka, ebhubhela eqongeni e-Abidjan e-Ivory Coast kwiveki ephelileyo.

Abemi boMzantsi Afrika, banikwa ithuba elinqabileyo ngo2014, ngethuba eli gqala lomculo lize kumnyhadala iBuyel’ Ekhaya Pan African Music Festival eMpuma Koloni.

Kaloku oku yayikokokugqibela uPapa Wemba enyathela kumhlaba waseMzantsi Afrika.

Kudliwano-ndlebe awalenza nenkqubo yeMorning Live, uPapa Wemba wayengakwazi ukuwuhlanganisa umlomo luvuyo, ngenxa yokufumana kwakhona ithuba lokutsholoza eMzantsi Afrika, nawaligqibela kwiminyaka emine eyayingaphambili.

Ongumvelisi weBuyel’ Ekhaya uNomahlubi Mazwai, uthethe wenjenje ngeli gqala: “UPapa Wemba ngomnye wamagqala welizwekazi le-Afrika elishiye umzila kwimbali yomculo. Sigxwal’ emswaneni ngokusishiya kwalo makhwekhwetha, sikwakhumbula nolo lonwabo awalivisa abalandeli bakhe kwiBuyel’ Ekhaya ka2014, ngokunjalo nobuntu ebenabo naxa engekho seqongeni.

Umnyhadala weBuyel’ Ekhaya, ubanjwa rhoqo ekupheleni konyaka kwiphondo leMpuma Koloni.

Inkonzo yomngcwabo yeli gqala lomculo weRumba, nelibhubhe liminyaka ingama-66 ubudala, iqale ngoMvulo ePeople’s Palace eKinshasa.

Abemi belizwe laseCongo nezinye iindwalutho ebezimase inkonzo yakhe, bondlale iintyatyambo kwaye babamba inkonzo yabucala yomthandazo.

UPapa Wemba uzakubekwa kumadlaka aseNecropolis kwisixeko iNsele namhlanje (uLwesithathu). Ulale ngoxolo gokra ndini!