Uzakubuyela enkundleni kweyeSilimela uPistorius

Imbaleki ekhubazekileyo * -Oscar Pistorius obevele nje kancinane kwinkundla yamatyala ephakamileyo yaseRhawutini izolo nalapho umhla wokugwetywa kwakhe umiselwe umhla weshumi elinesithathu kwinyanga yeSilimela.

IJaji * -Aubrey Ledwaba ubeke umhla weshumi elinesithathu ukuya kwishumi elinesixhenxe kwinyanga yeSilimela.

Igqwetha likarhulumente uGerrie Nel uyigxininisile ukuba nangomhla weshumi elinesithandathu umhla wolutsha bazakube beqhuba enkundleni.

Kunyaka ophelileyo inkundla yezibheno iye yalijika ityala lokuzama ukubulala awayelinikwe lona uPistorius yabalelokubulala, emveni kokuba wathi wadubula owayethandana naye uReeva Steenkamp kwinyanga yoMdumba ka2013.