UZuma uqinisa ubudlelwane neBotswana

UMfanekiso oselugcinweni kamongameli weli uJacob Zuma

AMATYATHANGA obudlelwane phakathi koMzantsi Afrika neBotswana kulindeleke ukuba aqine nangakumbi ngoLwesihlanu nanjengoko uMongameli Jacob Zuma kwakunye nogxa wakhe waseBotswana uLieutenant General Seretse Ian Khama bezakube bevalelene kwiingxoxo ePitoli. 

 

Abamongameli bekhatshwa ngamagqiza abo bazakube bevalelene kwikomishini eyasekwa ukuhlanganisa la mazwe mabini eyaziwa njengeBotswana-South Africa Bi-National Commission (BNC). 

 

UMzantsi Afrika lelinye lamazwe arhweba ngeqondo eliphezulu neBotswana. Kunyaka ophelileyo, imali yorhwebelwano phakathi kwalamazwe mabini ibime kuR57.97 yeebhiliyoni zeerandi.  

 

Igqiza loMzantsi Afrika elizakuthabatha inxaxheba kwezingxoxo liquka uMphathiswa uMaite Nkoana-Mashabane wobudlelwane namazwe ehlabathi, uNaledi Pandor wenzululwazi nobuchwepheshe, uGqirha Rob Davies worhwebo noshishino, uTina Joemat-Pettersson wezamandla, uDipuo Peters wezothutho, uNomvula Mokonyane wezamanzi kwanoSenzeni Zokwana wezolimo.