UZuma useza kulawula iMK Party

UJacob Zuma akazukuba yinxalenye yabagqatswa kunyulo oluzayo emva kwesigqibo seIEC. UMFANEKISO: Kim Lodbrook/EPA-EFE

Ingcali yezopolitiko kunye nomhlalutyi uDirk Kotze uthi nokuba akalifumani ithuba lokukhokela iMK Party ePalamente, uJacob Zuma uzakuqhubeka ewukhokela lo mbutho.

Oku kuza emva kokuba iKomishini ejongene nolonyulo iye yachasa ukugqatswa kowayesakuba nguMongameli kunyulo oluzayo, nto leyo eyanyanzela ukuba igama likaZuma lisuswe kuluhlu lwamagama aza kuvotelwa.

Ingxelo yeIEC ithi uphakathi kwamagama asibhozo ekwachaswa ukuba aqhubeke njengabagqatswa kolu lonyulo.

Njengomntu obekhankasela lo mbutho ukusukela oko wasekwa kunyaka ophelileyo, uZuma bekulindeleke ukuba angene ePalamente ngokwakhe ekhokela iMK Party.

Ukukhutshwa kwegama lakhe kuthetha ukuba umbutho weMK Party uya kukhokelwa ngomnye umntu ePalamente. “Umntu ozakungena endaweni kaZuma uzakuhlala esiva ngoZuma ukuba ufuna kwenzeke ntoni kumbutho weMK Party,” kutsho uKotze.

Osisithethi seMK Party kuzwelonke uNhlamulo Ndhlela uthi abanalwazi malunga nokuchaswa kwegama likaZuma kuluhlu lwabagqatswa.

“Xa sele sifumene imbalelwano esemthethweni sakukwazi ukwenza ilizwi elisemthethweni, okwangoku sisalindele ukufumana unxibelelwano olusemthethweni,” kucacisa uNdhlela.

“Umthetho wezonyulo kweli uvumela ukuba uluhlu labo bazakuvotelwa ligocwagocwe kude kubengumhla wethoba kule nyanga, ngoko ke singalindela nantoni,” kutsho uKotze.

UKotze uhambisa athi iMK Party ayizukwazi ukuthatha izigqibo ezibalulekileyo ngaphakathi ePalamente nangaphandle. “Izigqibo ezibalulekileyo abasokuze bakwazi ukuzithatha ngaphandle kwefuthe likaZuma, bazakunyanzeleka bagqithe,” kutsho uKotze.

Umbutho weMK Party ukhula imihla ngemihla kweli loMzantsi Afrika, kwaye ukhula ngabantu abatsha abaqalayo nabo kudala bevota.

Iphondo laseKZN, Rawuti noMntla Ntshona ahamba phambili ngokuba namanani aphezulu wabalandeli beMK Party.