‘Yi-DA kuphela engabangela ingqesho kumntu wonke’ – Maimane

Inkokeli yeDA uMmusi Maimane UMFANEKISO: AYANDA NDAMANE

Inkokeli yeDA uMmusi Maimane uthi yiDA “kuphela” engabangela ukuba wonke umzi kwilizwe loMzantsi Afrika ubenomntu okanye abantu abaphangelayo. “Urhulumente okhokelwa yiDA uza kubangela ukuba yonke imizi yaseMzantsi Afrika ibenomntu ophangelayo. Oku kungenxa yokuba ingxubakaxaka ejongene noMzantsi Afrika namhlanje yeyokuba ngabantu abadala abane kuphela, kwabo balishumi, abaphangelayo,” utshilo uMaimane.

UMaimane ebethetha eDiepsloot [kwiDiepsloot Opportunity Centre] ngoLwesihlanu. Uthi izigidi zabemmi beli abaphangeli, into ethetha ukuba isidima sabo sigululekile. “Kha ufane ucinge nje izigidi zabantu beli ezingakwazi ukubeka ukutya etafileni kumakhaya azo. Yiyo le nto olu lonyulo [lwalo nyaka] kufanele ukuba lubemalunga nemisebenzi. Andinawo amathandabuzo kwelokuba urhulumente okhokelwa yiDA uza kukwazi ukubangela ingqesho kuyo yonke imizi yeli lizwe,” utshilo uMaimane.

UMaimane ukwabongoze uluntu, ingakumbi ulutsha, ukuba luphume ngobuninzi luyokubhalisela unyulo ngomhla wamashumi amabini anesithandathu nowamashumi amabini anesixhenxe kule nyanga.