Zikhutshwe ngebheyile iintatheli zaseZambia

Amapolisa aseZambia abambe iintatheli ezimbini zephephandaba iPost Newspaper kuquka nomhleli, uJoan Chirwa kwakunye noMukosha Funga kulandela ukudiza izityholo zokuba umongameli wela lizwe * -Edgar Lungu usebenzisa ixesha lakhe elininzi ehamba iindawo zentselo.

Esi sibini siseluvalelweni lamapolisa kwakunye noEric Chanda noyinkokheli yombutho ophikisayo kwela lizwe malunga nenqaku elakhutshwa ngomhla wesithoba kuCanzibe wonyaka ophelileyo kweli phepha iPost Newspaper elalibhalwe nguFunga.

Emveni kwezo yure bevalelwe baye bakhutshwa ngebheyile.