Zivote phi iinkokeli zopolitiko?

Ngentseni namhlanje iinkokeli zopolitiko zikhokele amalungu azo ukuya kuvota kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe loMzantsi Afrika.

UMongameli weANC uCyril Ramaphosa uvote kwilokishi azalelwe kuyo iChiawelo, eSoweto eRhawutini ekhuthaza uluntu namalungu ombutho wakhe ukuba baye kuvota.

UMongameli weAction SA uHerman Mashaba yena uvotele umbutho wakhe eSandton eRhawutini ehamba negqiza lamalungu ombutho wakhe kwela phondo.

Ubuninzi bezi nkokheli zivote kwiphondo laseRhawutini nanjengoko lingumthombo wobutyebi belizwe loMzantsi Afrika.

UMongameli weBOSA uMmusi Maimane naye uphindele elokishini eDobsonville eSoweto.

Owayesakuba nguMongameli weli uKgalema Motlanthe yena uvotele umbutho wakhe eKillarney Country Club eHoughton eRhawutini.

UMongameli weFFPlus uPieter Groenewald uvotele umbutho wakhe eStilfontein eKlerksdorp kwiphondo laseMntla Ntshona. UJohn Steenhuisen weDA yena uvote eNorthwood Boys High School eThekwini. USteenhuisen uvote ekhatshwa yintombi yakhe ibisiya kuvota okokuqala ebomi bayo.

Ingxelo yeIEC ithi iziphumo ezipheleleyo zonyulo zingalindelwa ngeCawa nanjengoko kuzakuqalisa ukubalwa ukusukela ngorhatya lanamhlanje. Kwelinye icala, amapolisa oMzantsi Afrika athi asebenza nzima ukuqinisekisa ukuba luqhuba ngokukhuselekileyo ulonyulo kuzwelonke.

Kukho amaziko ambalwa ekuchazwe ukuba asokoliswa lunxibelelwano ngenxa yeengxaki zonxibelelwano, kuthiwa oku kusokolisa oomatshini bokuvota. Nangona kuqale kakuhle ukuvota, kodwa kukho iindawo ekuthiwa zilibazisile ukuvota ngenxa yeengxaki zeIEC.

Ngabavoti abangaphezu kwamashumi amabini ezigidi abalindeleke ukuba bathathe inxaxheba kuvoto. Amaziko ovoto avule iingcango ukusukela ngentsimbi yesixhenxe namhlanje, kwaye kulindeleke ukuba kuvalwe ngentsimbi yethoba ebusuku.