Ziyakhipha kumnyhadala olwa ubukulwano ngokobuhlanga eMonti!

Nazo iimvumi ezizakube zisonwabisa abathandi nabalandelibolonwabo ngoMgqibelo (30 SEP) ePolice Park eMonti.

Kulo Mgqibelo umhla wamashumi amathathu (30) abathandi nabalandeli bomculo owonwabisayo kwanabathandi bebhola ekhatywayo bazakube bengungelene kwibala lezemidlalo iPolice Park eMonti xa iAfrika Unite Cultural International Festival (AUCIF) izakube isindleke lo mnyhadala, nenjongo yawo ikukudala umanyano kwanokutyala uthando kumaAfrika.

Lo mnyhadala wasungulwa ngo2015 ngethuba amazwe aseAfrika ayebukulana ngokobuhlanga into eyaziwa ngokuba yizenofobhiya (xenophobia).

ULuzuko Kohli ongumsunguli weC-Tone Production eMonti, uthi obukubalulekileyo lubumbwano. “Ngekhe siyibalekele eyokuba abanye abantu bangaphandle balapha ngokungekho semthethweni njengoko bengenazimpepha kodwa masiqonde ukuba singabantu abanye.”

UKhohli uthi kweli xesha ingakumbi eMonti ejongene nemiceli-mngeni efana ne ziganeko zoxhwilo ubundlobongela nakubantu bangaphandle bazama ukumemelela inzolo, uxolo nothando.

Lo mnyhadala izakube ubhexeshwa ngabasasazi boMhlobo Wenene uAmaza Ntshanga noLusanda Mbane. Iimvumi ezaziwayo ezizakube zisonwabisa uluntu ngomso (Mgqibelo) singabalula abambalwa abafana noBethusile Mcinga, Nathi Makati, Amandla Black, Zain SA, Luzuko SA, Sjava noKunle Ayo waseNigeria.

USinethemba Gayiza no ngumanejala kwicala labacholacholi kwiAUCIF uthi, lo mnyhadala uzakuqala kusasa apho uluntu luzakuqala luzilolonge kuba kuzodlalwa ibhola ekhatywayo nekulindeleke abadlali bebhola ekhatywayo bangaphambili abafana noMzunani Mgwigwi, Patric Mayo, Wilfred Mugeyi, Dennis Vukubi nabanye babekhona.

Logama kudlalwayo baliqela ooDJ bazakube besonwabisa uluntu abafana no2 point (stimela), DJ Digga, Tee Tee, Lindo Mntangayi (usirayeli akaqedwa), GQ, London Roots Boiz nabanye.

UGayiza uthi amatikiti ayafumaneka kwaBoxer noPick n Pay ngeR100 – ukubhatalela icooler box yiR100, iVIP yiR700.

Ungafumana ithuba lokuphumelela itikiti ngokuphendula imibuzo embalwa kwikhasi lethu likaFacebook: Ilisolezwe.