Zondo: ‘Umbuso uphonononga ukhuseleko lwam’

ISEKELA Jaji eliyiNtloko kwiNkundla yoMgaqosiseko, uRaymond Zondo, uthi umbuso uxakekile ngombandela wokuphonononga ukhuseleko lwakhe nolosapho lwakhe.

UZondo, onguSihlalo weKomishini ePhendla ukuDlakatheliswa koMbuso, ebethetha noonondaba ngoLwesithathu emva kwesigwebo seNkundla yoMgaqosiseko esinike obesakuba nguMongameli weli uJacob Zuma iinyanga ezilishumi elinesihlanu eqamele ngenqindi ejele emva kokumfumana enetyala lokutyeshela umyalelo wenkundla.

Oku kuza emva kokuba uZondo waya kwiNkundla yoMgaqosiseko emva kokuba uZuma ephume phakathi kule Komishini, waphinda akawunaka umyalelo wokuba makavele phambi kwayo.

ISekela Jaji kwiNkundla yoMgaqosiseko, uRaymond Zondo UMFANEKISO: Karen Sandison/African News Agency(ANA)

Umhla weshumi elinesihlanu kweyoMdumba kulo nyaka, ukuya koweshumi elisithoba (we-19) wawubekelwe ukuba lo kaZuma avele phambi kweKomishini kaZondo. Oku kuza emva kokuba uZuma wayishiya phakathi le komishini ngenyanga yeNkanga, esithi imbhuca amalungelo.

UZondo uthe: “Umbuso uwathabathile amanyathelo okuqinisekisa ukuba imigqaliselo yokhuseleko lwam kwakunye nosapho lwam iyalandelwa. Ndicinga ukuba baphonononga umbandela wokhuseleko lwam kwakunye nosapho ngoku.”

“Andinakothuka xa umbuso unokuqinisa ukhuseleko lwam kwakunye nosapho lwam. Andinamathandabuzo wokuba imeko bayayiphonononga ukuze bathabathe izigqibo,” utshilo uZondo.

Ephefumla malunga nomsebenzi weKomishini ePhendla ukuDlakatheliswa koMbuso, uZondo uthi ngenyanga yoMsintsi kulindeleke ukuba enze ingxelo egqibeleleyo yokuvala umsebenzi wale Komishini oqale ngenyanga yeThupha 2018. Imali esele ichithwe kule Komishini imalunga neR1 billion, utshilo uZondo.

Ewisa isigwebo sakhe ngoLwesibini, uJaji Sisi Khampepe weNkundla yoMgaqosiseko uthe isidima seenkundla kufanele sihlonitshwe ingakumbi ngabantu abebefudula besemagunyeni, watsho esithi lo kaZuma kufuneka azinikezele kwabasemagunyeni kwisithuba seentsuku ezintlanu.

Xa engayenzanga lo nto, kutsho uKhampepe, uza kuthatyathelwa amanyathelo ngabezomthetho zingaphelanga iintsuku ezintathu.