Zuma: Ngubani owathengisa ngoHani?

Obesakuba nguMongameli uJacob Zuma ethetha nabalandeli eParktown UMFANEKISO: Itumeleng English/ANA

OBESAKUBA nguMongameli uJacob Zuma ulumkise abachasi bakhe kwiANC esithi “konele” ngokurhuqelwa eludakeni kwegama lakhe, watsho esithi uza kuqhaqha amabholo ekuthetha oko ebuza ukuba “ngubani owathengisa uHani?” 


UZuma ebethetha nabalandeli bakhe eParktown ngoLwesihlanu ngaphandle kwezakhiwo apho ihleli khona iKomishini ekhokelwa liSekela Jaji eliyiNtloko, uRaymond Zondo, nephendla umbandela wokudlakatheliswa kombuso. 


NgoLwesihlanu, usuku lokugqibela lokuvela kukaZuma phambi kwale Komishini, obesakuba nguMongameli akakhange agocagocwe ngamibuzo emva kokuba amagqwetha evakalise ukungaxoli yindlela ewuqhuba ngayo umsebenzi ngakuZuma le Komishini.


UZondo ubhengeze ukuba uZuma uya kuphinda abuye kusuku olakuphinda laziswe. 


UZuma uphindile kwiintetha zakhe zasekuqaleni kweveki ukuba le Komishini ligumgedle nje “lokufumana okugwenxa” ngakuye.

Uthi ubudlelwane bakhe nosapho lakwaGupta abunanto yakwenza nobuqhophololo. 


Elumkisa abachasi bakhe kwiANC, uZuma uthe: “Konele ngoku. Bazothi ngelinye ixesha ndiyaphambana xa ndibaxela iziqu ngeziqu.” 

Ukwabuze umbuzo ophakamise amehlo kwabaninzi, esithi: “Ngubani owathengisa uChris Hani? Abanye bathetha kakhulu nje. Mhlawumbi lo mbuzo uya kuphenduleka ngenye imini.” 


Emilebeni yoluntu, nangona nje bagwetywa abona bantu baqhumisa irhuluwa kuHani ngo1993, isoloko ivela imibuzo yokuba babethunyelwe ngubani. 


UMphatheli Hani wakuSabalele eCofimvaba, ombiza tatomncinci uHani, ubhale kuFacebook esithi: “Impendulo siyayirhalela. Lo mbuzo (wokuba ngubani owathengisa uHani) uvela qho xa oosopolitiki beva kumnandi ukuthetha.”