Ivela ngomso enkundleni indoda erhanelwa ngokugebenga umfazi wayo nabantwana!

 

Iza kuvela okokuqala kusasa (ngoMvulo) kwinkundla yamatyala yaseMqanduli indoda yaseZimbabwe (34) erhanelwa ngokuxabela nokubulala ngezembe unkosikazi wayo uNomzamo Mhlanti (42) kwakunye nabantwana abahlanu. Le ndoda ibhaqwe eGinsberg, eQonce, ngoLwesine weveki ephelileyo ebusuku emva kophando olwenziwe liqela labecuphi.

Ngokwengxelo, abaphandi betyala bafumene ulwazi olukhokelele ekwindlu ethile eGinsberg nekukholelwa ukuba yeyesizalwane somrhanelwa ongumyeni.

Lo myeni uqhweshe kwilali yaseDabekweni kuKwaaiman eMqanduli ngoLwesibini ebusuku kwiveki ephelileyo emva kwesikizi lokuxhaxhwa ngezembe komfazi wakhe kwakunye nabantwana abahlanu nekukho oneenyanga ezintandathu ezelwe phakathi kwabo. UBrigadiya Thembinkosi Kinana udiza ukuba umrhanelwa ubanjwe xa kanye elungiselela ukuzimela ewelela kwilizwe lakhe eZimbabwe.

UMphathiswa wamapolisa kuzwelonke, uNjengele Bheki Cele, ukhuphe imbalelwano ekhalimela esi sehlo senzeke kanye xa kuqala iintsuku ezilishumi elinesithandathu ezijongene nephulo lokulwa ubundlobongela kwanokuphathwa gadalala kwamanina nabantwana.

UMkomishinala wamapolisa ephondo uNjengele Liziwe Ntshinga uthi okusamvuyisayo kukubanjwa komrhanelwa ngexeshana nje engekabaleki. Enkundleni ngomso umrhanelwa uzakujongana namatyala amathandathu awokubulala.