Safa yiListeria

Sakutya ntoni na ngoku yile Listeria?
Sakutya ntoni na ngoku yile Listeria?