URamaphosa uloba uJuju

URamaphosa usondeza uJulius ngomhlaba
URamaphosa usondeza uJulius ngomhlaba