Utshintsho lukaSilili

URamaphosa utshintsha ikhabinethi yakhe
URamaphosa utshintsha ikhabinethi yakhe