Umyalezo weKrisimesi weChippa

Luthando zibeko

“Okokuqala sibulela inkxaso esiyifumana kwiphephandaba I’solezwe. Egameni likasihlalo, uSiviwe Mpengesi, abaphathi nabadlali beChippa United – sithatha elithuba sinqwenelele bonke abantu baseMpuma Koloni nabo babuyela emakhaya iKrismesi emyoli nonyaka omtsha. Siyanibulela kakukhulu,” Luthando Zibeko, igosa loqhakamshelwano kwiChippa.