Ezemidlalo

Ezoyolo

Ezemisebenzi

Izibhalo Ezitsha

Kubulewe ipolisa kwakhona ngoonqevu!

Udutyulwano obeluphakathi kwamapolisa kwakunye namadoda asibhozo angaziwayo lukhokelele ekubhubheni kwepolisa elinye lidutyulwa ngomnye waba nqevu. Oku kwenzeke ngoMvulo wale veki emva kwentsimbi yesixhenxe ngorhatya,...

Phakama Thaphushe, nank’ uPhando nembasa!

UKUZIMISELA emsebenzini nokufuna ukwenza umsebenzi oncomekayo, kuko okubangele ukuba intatheli engumfoti yeAfrican News Agency kwinkampani i-Independent Media, uPhandulwazi Jikelo, ibuye nembasa kumawonga akutshanje eStandard...

UDike ushumayela ngesiGrike kumabonakude!

IQHULA elaziwayo, uThembinkosi Dike, liyinxalenye yenkqubo entsha edlala kumabonakude ethi It’s All Greek To Me.Le nkqubo, edlala kwiOne Gospel (Channel 331) luhlobo lwenkqubomdlalo engokutolikwa...

Abafundi baseZingisa bakhumbul’ emva

Amagqiyazana amathathu aseMthatha awayefunda kwisikolo samaKatolike, iZingisa Comprehensive High, acinge emva apho ayefunda khona ngokuthi abinze ngesixa semali esizokujongana nenkxaso kwanophuhliso lwesi sikolo.Aba bafundi...

‘UVulikhaya yiKumkani yamaXhosa yanaphakade’

AMATSHAWE athi uAhlangene Cyprian Vulikhaya Sigcawu “yiKumkani yamaXhosa yanaphakade” kwaye athi ubukumkani bakhe abunanto yakwenza nesiqinisekiso esifanele ukuba sikhutshwa ngurhulumente, ngoko ke oko uthetha...

UMphathiswa: ‘Kunzima nowubiza lo msunu’

East London-190715-Umphathiswa wesebe lezemidlalo eMpumakoloni uFezeka Nkomonye Bayeni kwindibaniso nabathelekisi bamanqindi eChintsa-Umfanekiso: BHEKI RADEBEUMphathiswa weSebe lezeMidlalo, uLonwabo, ubuGcisa neNkcubeko, eMpuma Koloni, uFezeka Nkomonye, uthi...

IiYunivesithi zixhalabe lulosuleleko lweCovid-19 eQuigney

IiYunivesithi ezimbini kweli phondo leMpuma Koloni zidandalazise inkxalabo yazo malunga nenani labafundi bazo abosuleleka yiCovid-19 eQuigney eMonti.Ezi yunivesithi, iWSU neFort Hare, zithi oku kungenxa...

‘Mazinikwe indawo iiNkosi kulawulo lwelizwe’

USEKELA Mphathiswa weSebe lezeKhaya nokwayiNkosi yesizwe samaHegebe eMqanduli, uNkosi Phathekile Holomisa, umemelela ukuba iiNkosi zinikwe indawo ePalamente eKapa, nakwiiPalamente zamaphondo.UDilizintaba uthethe oku ngethuba ebesenza...

Unomtsalane uMzantsi kumafama ehlabathi

USIHLALO kakopolotyeni wezolimo iLand O’ Lakes eMelika uDan Hennessy, uthi ilizwe loMzantsi Afrika lilizwe abajonge ukutyala iimali zabo kulo kwiinkqubo zolimo.UHennessy unguSekela-Sihlalo walo kopolotyeni...

Batshintsha iimeko abafana baseBCM

Ilizwe loMzantsi Afrika yindawo engakhuselekanga kumakhosikazi ngenxa yobundlobongela obenziwa ngamadoda, kodwa abafana abane baseBuffalo City bakwiphulo lokuyilwa le meko.INalithemba Development Foundation, nengumbutho wesisa ongaqamelanga...

Umzobo

Umzobo wale veki

Kule veki

Ezithandiweyo