Ezemidlalo

Ezoyolo

Izibhalo Ezitsha

#umgidikaboy: Halala, uBoy uya esuthwini

KUCHUKUMISEKE intliziyo kaLonalinamandla Bawuti emva kokufumana umyalezo wokuba kukho inkwenkwe engenabazali, ehlala nomakhulu wayo, nenomvandedwa ngenxa yokuba ingayazi ukuba iza koluswa ngubani, kanjani.UBawuti uthi...

Iyokukhuphisana eTurkey intwazana yaseGqeberha

UKungawo Mpini oneminyaka esixhenxe oqale ukungenela ukhuphiswano loonobuhle eneminyaka emithandathu kuphela kwiSunday School eBhayi, ubuye nesithsaba sokuba nguMiss Petite South Africa 2021 emela iphondo...

IsiXhosa simenze wafanelwa yimbasa

INCWADI ethi 'Yapatyalaka Ibhobhile' ityunjelwe imbasa kumsitho wokuwonga ababhali obizwa SA Literary Awards (SALA).Le ncwadi, ebhalwe nguThembelihle "Lihle" Sokapase, ityunjelwe kwibakala elaziwa ngokuba yi-K....

Ukhunjulwe uNjingalwazi Sizwe Satyo

Bezinga ziyancokola zibuzana iintaba, uBangindlala, Khophe neNgoji ngethuba kukhunjulwa uNjingalwazi uSizwe Satyo ekhayeni lakhe eRhoneni kuBangindlala, eCacadu.UNjingalwazi Satyo ubhubhe ngenyanga yoKwindla kulo nyaka emva...

Babanjelwe ukuphanga ivenkile ngethoyi!

Baphakathi kweminyaka elishumi elinesixhenxe (17) ukuya kumashumi amabini anesithandathu (26) ubudala abarhanelwa abathathu abaphange ivenkile eseNomathamsanqa eAddo.Ngokwengxelo ephuma kuSajini Majola Nkohli, esi sithathu...

Uwelwe sisigwebo owadlwengula inkondekazi yakokwabo!

Owavingcela ixhegokazi elinamashumi asibhozo nesixhenxe (87) leminyaka ubudala nelihamba ngesitulo esinamavili kunyaka ophelileyo, ugwetywe iminyaka engamashumi amabini engaphakathi ejele emva kokufunyanwa enetyala lokuqhekeza...

Bashiye ikhaya ngenxa ‘kaVutha’

Ibhedi etshileyo ngenxa yento ekholeleka ukuba nguvutha UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHIUmlilo ongaziwayo ukuba ulunyekwe yintoni waqala etyesini...

Bafuna ooceba endaweni ‘yamaphara’

IMAKANA Citizens Front (MCF) ithi phakathi kweminye imiqulu yawo yezithembiso, njengokuba kusiyiwa kulonyulo loomasipala, kukuba abahlali banelungelo lokumkhupha uceba xa engayenzi into abeyithembise abahlali.Ngomso...

IBlesser, utywala kwanokukhulelwa okungacetywanga

ABAFUNDI ababhinqileyo baseFort Hare baphela bencamela kwiiBlesser ngeenzame zokuqubisana neengxaki zezimali futhi oku kwenzeka kwiindawo apho kuselwa khona utywala nto leyo ekhokelela kudlwengulo kwanokumitha...

Kagiso Rabada: Okwadlulayo asifuni kusiphazamise kwiT20 World Cup

UKagiso Rabada uthi iqela lesizwe loMzantsi Afrika likulungele ukudlala imidlalo yeT20 World Cup. Umfanekiso: Pradeep Dambarage/BackpagePixNjengokuba iqela lesizwe loMzantsi Afrika leqakamba lilungiselela umdlalo...

Kule veki

error: