Ezemidlalo

Ezoyolo

Ezemisebenzi

Izibhalo Ezitsha

USomizi kwikhaya likaLulu ogetyengiweyo

USAZIWAYO odumileyo kweli, uSomizi Mhlongo, untingele eKariega (eTinarha) izolo ukuze abonise inkxaso kusapho lukaAndile Ntuthela, obedume ngelikaLulu.Kutyholwa ukuba uLulu, 40, uhlaselwe waze wabulawa...

Yashe: ‘Abantu bandixhasa, ngoku mandibaxhase’

WAYEZIDLULELA nje ze wabona umbono ochaza ibali lokuhleleleka kwisikolo iSakhikamva High KwaNompumelelo eMonti. Endaweni yokusonga izandla, uVusumzi Yashe obesakuba ngunozinti weBush Bucks, wacinga icebo...

Snerah: Le iza kuphelel’ ematrasini

Le ndaba yakho yokundilandela, undilandela kuFacebook, kuTwitter naku-Instagram, ubusy uyareact(a), iyophelel' eMatrasini.Lawo ngamazwi akwingoma entsha kaSinelizwi "Snerah" Mbidana ethi 'Ematrasini'.Le ngoma kaMbidana, esandul' ukuphuma...

Kuvakala izandi zeJerusalema eRobben Island

IINTANDANE kwiqonga lomculo loMzantsi Afrika, ingakumbi kunyaka ka2020, uMaster KG neNdlovu Youth Choir, baza kube bebukelwe lilizwe nehlabathi lonke xa betshintshisana ngeqonga eRobben Island.Le...

Imvumi yeGospile ifumene isidanga sobugqirha kwezomculo

"Umbono endinawo kukuba umculo wethu urhulumente weli awuthathele ingqalelo njengamanye amazwe awenza njalo afana neNigeria elapha eAfrika kwakunye namazwe afana neMelika."La ngamazwi kaYongama Mrwetyana...

Inyathelo leWSU lokuyila ichiza lokugonyela iCovid-19

IYunivesithi iWalter Sisulu, eshunqulelwa njengeWSU, ibhengeze ukuba ikwintsebenziswano namaziko eli lizwe kwanawakwihlabathi liphela ukuyila ichiza lokugonyela iCovid-19.Oku kubhengezwe yingqonyela yaseWSU, uNjingalwazi Rushiella Songca ngethuba...

‘Nisikelelekile, kodwa anizungena enkonzweni!’

BAKHONZI nifike emva kwexesha, ngoko ke khululekani kuba anizungena enkonzweni. Khululekani, nisikelelekile!Oku kuqulathwe kwividiyo ethe ndi kumaqonga ezonxibelelwano yabakhonzi baseOld Apostolic Church kwaN.U.8 eMdantsane,...

Mabuyane: ‘Isikolo ayondawo yokuphambanela!’

INKULUBAPHATHISWA uOscar Mabuyane ulumkise abafundi esithi esikolweni mabayele ukuya kufunda ukuze bancedise ekwakhiweni kwesizwe, hayi ukuya kwenza izinto ezigwenxa.Ebethetha eXolilizwe SSS eNqadu kuGatyana ngoLwesithathu...

Zajik’ izinto, kuphehlelelwa incwadi eMdantsane

INOVELI emalunga namahla ndinyuka wamakhwenkwe amabini, emhlophe nentsundu. Ingxaki kukuba abavunyelwa ukuba boluke bobabini.Oku kuqulathwe kwincwadi kaSiphokazi Mpofu eza kuphehlelelwa eMdantsane Indoor Sports Centre...

Izindlu zangasese ezihlubula isidima samanina kwaNompumelelo

IZINDLU, umbane, izindlu zangasese, amanzi kwakunye neendlela. Ezi zezinye zeenkonzo ezinqongopheleyo kubantu abahlala ematyotyombeni.Xa zikhona ziye zinganikezwa ngendlela eyiyo ngurhulumente.Oku kuqulathwe yingxelo ephantsi kwephulo...

Umzobo

Umzobo wale veki

Kule veki

Ezithandiweyo

error: