Ezemidlalo

Ezoyolo

Ezemisebenzi

Izibhalo Ezitsha

UMzantsi Afrika ubhakuzelise umnatha izihlandlo ezithathu eLuanda

Iqela lesizwe lebhola ekhatywayo loMzantsi Afrika labadlali abaselula (SA Under-23) lizuze impumelelo ebalulekileyo emva kokuvuthulula i-Angola ngamagowuli amathathu kwelinye (3-1) emdlalweni obuyizolo eLuanda. Amakhwenkwe kaDavid Notoane athe dyulukudu...

Kushukuxwa umba kamasipala eCala

Izolo, uMhla waMalungelo oLuntu, umbutho wophuhliso lwabahlali baseCala obizwa ngokuba yiCala University Students Association (CALUSA) ukhwebe abantu abaziinzululwazi kwizigaba ezithile ukuze beze nomkhombandlela kwiingxubakaxaka...

Masualle: Amalungelo eelwimi zethu makaxatyiswe

INkulumbuso yaseMpuma Koloni uPhumulo Masualle uthi xa ubani esiya kwiofisi yonikezonkonzo ufanele ukuba ancedwe ngolwimi lwakhe lwenkobe, esithi oku kuquka nokuba urhulumente anxibelelane noluntu...

Sigwetyiwe isidlwengu saseCala

UZA kuchitha iminyaka engamashumi amabini engaphakathi entolongweni uMfusi Dyasi (23) emva kokuba efunyenwe enetyala lokudlwengula, efunyanwa yinkundla yamatyala yaseElliot. Ngokwengxelo ephuma kumapolisa, uDyasi waxhwila intwazana...

Wehlelwe lilishwa elikhulu umdlali weKaizer Chiefs osemncinane

Eseneeveki ezimbalwa efumene ithuba lokudlala kwinqanaba eliphezulu kwibhola ekhatywayo eMzantsi Afrika, umdlali weKaizer Chiefs wehlelwe lilishwa elikhulu. UNkosingiphile Ngcobo ngumdlali onyuselwe kutshanje yiChiefs emva kokudlala kakuhle kwiMultiChoice...

Ekugqibeleni, uThuso Phala ude wahamba kwiSuperSport United!

Kulindeleke akhangele iqela elitsha umdlali webhola ekhatywayo owaziwayo, uThuso Phala, emva kokohlukana neSuperSport United izolo. Ekugqibeleni, uPhala ude wayindoda ekhululekileyo emva kokungavumelani neSuperSport ixesha elide malunga nokuhlaziywa kwesivumelwano...

‘Wenze sure ukuba ubetha entloko apho uqondayo ukuba uza kuba umgqibile…’

“UMDUBULE entloko ukuze uqonde kakuhle ukuba umgqibile, ze emva koko sidibane edolophini ukuze ndikunike imali yakho.”Le yintetho yoshicilelo ethubelezele kwiphephandaba I’solezwe ibhentsisa iyelenqe lendoda...

‘Kunzima ukufundisa iMaths ngesiXhosa’

USomeleze Mjekula wabuya no100% kwiNzululwazi (Physical Science) yebakala 12 eUlwazi High School, eMdantsane ngo2018. UMbasa Mguguma wabuya no97% kwiMathematika yebakala 12 eKhulani High School...

‘Kunzima ukufundisa iMaths ngesiXhosa’

USomeleze Mjekula wabuya no100% kwiNzululwazi (Physical Science) yebakala 12 eUlwazi High School, eMdantsane ngo2018. UMbasa Mguguma wabuya no97% kwiMathematika yebakala 12 eKhulani High School...

‘IsiNtu esithi makubulawe iinkawu yintakatho’

“Nathi sinawo amalungelo, xa kubhiyozelwa inyanga yamalungelo nathi masingalityalwa!” Lawo ngamazwi ebethethwa ngabantu abaneziphako zemizimba nabo baphila nebala elimhlophe kumngcelele ebebe wubambile kutshanje...

Umzobo

UGigaba ulahlile

Kule veki

Ezithandiweyo