USnerah ukhuphe ingoma yakhe entsha

USinelizwi ‘Snerah’ Mbidana. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Imvumi yaseLuphilisweni, eMbizana uSinelizwi ‘Snerah’ Mbidana ukhuphe ingoma yakhe entsha ethi Ndiyazilahlela.

Le ngoma igabulela izigcawu icwecwe esebenza kulo le mvumi, neliza kukhutshwa xa kuphela le nyanga izayo uMeyi. USnerah uthembisa ngeengoma ezilishumi elinesibini (12), kweli cwecwe lakhe lizayo.

Ukanti ingoma le intsha ithi Ndiyazilahlela sele ifumaneka kwiivenkile ezithengisa umculo kwi-intanethi. Uthi le ngoma ikhuthazwe yimpilo ephilwa ngabantu abatsha kwiindawo zolonwabo.

“Ndingathi eli cwecwe izakuba licwecwe lokuqala ndingene ngokupheleleyo kwicandelo lomculo. Ndiqinisekile ukuba ngoku ndisifumene esona singqi kudala ndisikhangela iminyaka emininzi ndisenza umculo,” utshilo uSnerah.

Eli cwecwe liza kuba licwecwe lesibini likaSnerah, nanjengoko elokuqala elithi Secrecy lathi lakhutshwa ngonyaka ka2020. Icwecwe elo lathi lanengoma ethi Abalali neyathi yaphumelela iwonga leBest Dance Song kwiSouth African Upcoming Musicians Awards ngonyaka ka2020.

Kule ngoma yakhe intsha uSnerah usebenze noDJ Teddy, nathi uphinde wadlala indima enkulu kwiingoma eziliqela kweli cwecwe lakhe litsha aza kulikhupha ekupheleni kwenyanga uMeyi.

“Le ngoma ithi Ndiyazilahlela ndiyibhale ngokwam. Ndichithe ixesha elininzi ekhaya, izinto zimile, nalapho uDJ Teddy uye wandikhuthaza ngokundimema ndiyoshicilela umculo kwithutyana ebebuye ngalo eRhawutini,” utshilo uSnerah.

Ukwathe kunyaka ophelileyo usebenzisene kunye nenye yenkampani yomculo yaseMelika, nathe wakhupha ingoma kunye nayo, edlalwa koonomathotholo baseCanada kunye naseMelika. Le ngoma iluhlobo lweDeep House, kwaye ithi ‘Love again.

“Kweli ityeli ndingaqinisekisa ndithi ndisifumene isingqi esindifaneleyo, nesindivumelayo ukuba ndolule iimpiko kuhlobo lweAfro Beat, Afro Soul kunye nePop,” uvale ngelo uSnerah.

USnerah uyafumaneka kumakhasi onxibelelwano, uzibiza uSnerah Mbidana.