Ibanjwe inompu ongekho semthethweni indoda yaseSterkspruit

Kubanjwe kwavalelwa indoda eneminyaka eyi-42 ngobusuku bangoLwesine, eTienbank Top Village, eSterkspruit, kugqogqo oluqhutywe ngempumelelo ngamapolisa.

Umrhanelwa ubanjwe emva kokufunyanwa enompu ongekho semthethweni kuquka neembumbulu. Oku kwenzeke Kanye ngethuba amapolisa aseSterkspruit exakeke liphulo lokulwa nolwaphulomthetho.

Iinkcukacha ezithe zafunyanwa ngamapolisa ziwakhokelele kwindlu ethile, nathe awukwenza ugqogqo kwafunyanwa umpu ongekho semthethweni, kuquka neembumbulu.

Umpu lo uzakuthunyelwa kuvavanyo ukujonga ukuba akukho zenzo zolwaphulomthetho ubandakanyekayo na kuzo.

Umrhanelwa uza kuvela kwinkundla yaseSterkspruit ngomvulo weveki ezayo, umhla we-18, ngetyala lokuba nompu ongekho semthethweni kuquka neembumbulu.

UMkomishinala obambeleyo, uBrigadier Asogran Naidoo, uncome amapolisa ngokubamba ngempumelelo abophuli mthetho kwanokufunyanwa kompu ongekho semthethweni, nto leyo inciphisa izenzo zolwaphulomthetho kule ngingqi.