Imifanekiso yezidumbu eNyanga!

Amapolisa aseNyanga ave izithonga zompu,  ze aya kukroba nalapho afike afumana isithuthi
esiluhlobo lweJetta emhlophe ime esitalatweni ucango lomqhubi luvuliwe.

Athe akusondela afumana imizimba yabantu abathathu, omnye
kwisihlalo somqhubi,  omnye kwisihlalo
somkhweli ecaleni komqhubi,  logama
owesithathu ufunyenwe kumgama ozimitha ezimbalwa ukusuka kwisithuthi eso.

Ngokubalisa kwentatheli yethu u-Unathi Tuta kwinqaku lakhe, akukabanjwa mntu ngesi senzo. 

Le mifanekiso kwindawo yexhwayelo siyithathelwe yintatheli yethu uPhando Jikelo.