Abadlali bombhoxo abasakhasayo baza kuqaqamba eZihlahleni

Le tumente kulindeleke ukuba iqaqambise italente yabadlali. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Amakhulu-khulu abadlali bombhoxo abasakhulayo abavela eMpuma Koloni naseNtshona Koloni bazakudibana eZihlahleni ngaphandle kwaseQonce kule mpelaveki kwitumente yesithathu yonyaka yePasika yeMoko Sports Foundation.

Amaqela amadoda nabasetyhini aza kungquzulana kwibala laseZihlahleni iMoko Sports Complex ukusuka ngoLwesihlanu umhla wama29 kweyoKwindla ukuya kutsho ngoMvulo womhla wokuqala kuTshazimpuzi kwaye baza kwabelana ngebhaso leR118 000.

Ukongeza kwimidlalo yombhoxo, ababukeli kule tumente yePasika baza kubukela nomdlalo wokugqibela wetumente yeqakamba iRay Mali Foundation T20 kwakunye nemidyarho yamahashe imigama emifutshane nemigama emide.

IMoko Sports Foundation yasekwa kwiminyaka emihlanu edlulileyo ngusomashishini owaziwayo waseMpuma Koloni uSiyabulela Moko ngeenjongo zokubonelela ulutsha lwasemaphandleni ngamathuba okuthatha inxaxheba kwezemidlalo kwaye lohlukane nezinto ezimbi ezenzeka kwiindawo abahlala kuzo.

UMoko uthi abadlali bombhoxo abasakhulayo kwiindawo ezisemaphandleni badibana nemiceli mngeni emininzi ephazamisana namaphupha abo okuya kude embhoxweni.

Usomashishini waseMpuma Koloni nomseki wale tumente yePasika, uSiyabulela Moko. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

“Ngokujongana nale mingeni, singaxhobisa abadlali bombhoxo abasakhulayo abaphuma kwiindawo ezisemaphandleni ukuze boyise imiqobo kwaye bafezekise amaphupha abo embhoxweni ngokuzithemba nangokuzimisela,” utshilo uMoko.

Iinjongo zale tumente kukuvumela abadlali baveze izakhono zabo kwaye batsale umdla wabantu abakhangela abadlali abanokunceda aba badlali baqhubele phambili kumbhoxo.

Amaqela azakuthatha inxaxheba athathwe eKapa, eMonti, eGqeberha, eQonce, eFort Beaufort, eKeiskammahoek nakwiingingqi ezingqonge iDebe Nek.

Iqela eliphumelele itumente liza kugoduka neR50 000, eliphume kwindawo yesibini liza kufumana iR30 000, indawo yesithathu yiR20 000 ize iqela eliphume kwindawo yesine lifumane iR10 000.

Ngaphezu koko, umdlali wetumente uzakuhamba neR2000. Ibhaso lemali yeR1000 liza kunikwa umdlali ophume izandla, isixa mali esifanayo (R1000) siya kunikwa oyena mdlali uthembisayo kwitumente, umdlali obalaseleyo odlala phambili, umdlali obalaseleyo odlala emva, umqeqeshi ogqwesileyo kunye nosompempe obalaseleyo.

UMoko ubongoza abahlali bale ndawo ukuba baphume ngobuninzi babo kulo mnyhadala nanjengoko izakuba simahla ukungena eMoko Sports Complex.

“Abantu bazokonwabela impelaveki yemidlalo,” utshilo.

“Itumente yeqakamba iRay Mali Foundation T20 ibibanjelwe kwiindawo ezahlukeneyo eFort Beaufort, Gqeberha naseMakhanda kwaye siyavuya ukusingatha umdlalo wokugqibela ngeCawe.

“Umdyarho wethu wokuqala wamahashe iMoko Horse Racing Games ngoMvulo uquka imidyarho emifutshane (800m – 1200m) kunye nemide (5km) kwabo bathanda imidyarho yamahashe,” utshilo lo somashishini.

Abantu bazakonwabela iimvumi eziza kucula kwaye baza kubona namaqhawe asekuhlaleni wombhoxo. Kuya kubakho iindawo ezithengisa ukutya, iindawo zokubukela ezikhuselweyo kunye neendawo zokupaka ezikhethekileyo.