Kufuniswa ngezihlobo zobhaqwe ezixhome emthini!

Kubhaqwe indoda izixhome emthini emveni komzi wabangcwabi kumbindi wedolophu kuTsolo.

Ngokwengxelo ephuma kuCaptain Welile Matyolo, ithi, le ndoda neqikelelwa phakathi kweminyaka eyi30 ukuya ku35 ubudala izelwe, inomzobo weenkwekhwezi (tattoo) kwingalo yayo yasekhohlo. Inevithane entloko elithintiweyo (blonde).

UMatyolo uthi ibhaqwe ngoLwesine kwiveki ephelileyo. Isinxibo ibinxibe ijezi enombhalo kaUZZI, ihempe eluhlaza enamachokoza, ecaleni kwakhe phantsi kwakukho iblukhwe yejini ekrazuliweyo nayisebenzisele ukuzixhoma ngayo.

UMatyolo uthi lowo unesihlobo esinje okanye esilahlekileyo makatyelele kwaforenziki eMthatha ayokufanisa umzimba ngamaxesha omsebenzi.