I-NPA igqogqe indlu kaMapisa-Nqakula eGoli

USomlomo wePalamente uNosiviwe Mapisa-Nqakula.

IPalamente iqinisekise ukuba indlu eseGoli kaSomlomo wePalamente uNosiviwe Mapisa-Nqakula iye yagqogqwa liGunyabantu lezoTshutshiso (NPA) kusasa ngoLwesibini.

Kuqinisekisiwe ukuba olu gqogqo lunxulumene nezityholo zorhwaphilizo ezibhalwe kumaphephandaba kutshanje.

UMapisa-Nqakula utyholwa ngokuxhamla kwiithenda ezingaphaya kwezigidi ezibini zeerandi (R2-million) ngethuba enguMphathiswa wezoKhuselo.

Kwingxelo ekhutshwe ngoLwesibini, iPalamente ithe uSomlomo umile kwelo lokuba umsulwa.

IPalamente ithi izehlo zakusasa zikwangunobangela wokuba uMapisa-Nqakula angachopheli iseshoni yemibuzo neempendulo kaMongameli eqhubeka kwiNdlu yoWiso-mthetho.