UMmusi Maimane uyazalwa namhlanje!

USopolitiki woMzantsi Afrika, inkokheli kwiqela eliphikisayo iDemocratic Alliance (DA) uMmusi Aloysias Maimane, walibon’ ilanga ngolu suku lwanamhlanje kwiminyaka engama-37 eyadlulayo.


Ezinye izinto ongabawel’ ukuzazi ngoMaimane:

1. Wazalelwa kwisibhedlele iLeratong eKrugersdorp, eGauteng ngomhla we-6 kweyeSilimela/ Juni  ngonyaka ka-1980.
2. Ngumntwana wokuqala kubantwana abane bakaMam’ uEthel Maimane, intombi yakwaSidloyi kuCofimvaba kunye noTat’ uSimon Maimane.
3. Abazali bakhe badibana ngoka-1977 baze batshata ngo-1980 eDobsonville, eSoweto, eRhawutini.
4. UMaimane wakhulela eSoweto, waze wafunda kwisikolo iAllen Glen High nalapho waphumelela ibanga lematriki ngo1997.
5. UMaimane waphumelela isidanga se-BA Psychology kwiYunivesithi yaseMzantsi Afrika (Unisa), waphumelela isidanga seeMasters kwiPublic Administration kwiYunivesithi yaseWitwatersrand, wenza neeMasters kwiTheology kwiYunivesithi iBangor eWales.
6. UMaimane ngumyeni kaNatalie Maimane ukususela ngo2005, kwaye unguyise wabantwana ababini uKgalaletso Maimane noKgosi Maimane.
7. Wonyulwa njengenkokheli yeDA ngowe-10 kuCanzibe ka2015.