Ngumdliva wamanqindi eMonti kule mpelaveki!

Enye yembethi manqindi eziza kukhwela eqongeni kule mpelaveki * -Azinga Fuzile xeshikweni esilwa noTshifhiwa Munyai kumlo weSuper Four, eRhawutini, kunyaka ophelileyo

Iza kuxakeka i-Orient Theatre ngamanqindi kule mpelaveki. Zimbini iitumente zamanqindi eziza kubanjelwa kweli holo.

Ngolwesihlanu iXaba Promotions iza kusingatha ingxikela yetumente ezakulandelwa yeminye imilo ekwizinga eliphezulu esingathwa yiRumble Africa Promotions ngeCawe umhla wesibhozo.

UMzamo Njekanye uthi amakhwenkwe wakhe ayilungele ngokupheleleyo imilo.

Lo mqeqeshi uneembethi manqindi ezize ngobuso ezweni ezifana no-Azinga Fuzile, uSiphosethu Mvula, uPhumelele Sobahle kunye no-Aphiwe Masangwana.

“Ayilungele le milo amakhwenkwe wam nangona singawazi nje la madoda aza kulwa nawo. Ndiqinisekile ukuba siza kuyiphumelela yonke imilo,” utshilo uNjekanye.

Umanejala kaToto Helebe, uMnumzana Sinethemba Mandyoli, uthi abazukumdelela uMbulelo Dyani. “Siwulungiselele ngeyona ndlela lo mlo. Asizukumdelela uMbulelo Dyani ngoba uyimbethi manqindi enasakhono esihle,” utshilo uMandyoli.

Nangona bengazukumdelela uDyani, yena uMandyoli uthi uqinisekile ukuba baza kuwuphumelela umlo. “Ndiqinisekile ukuba uToto [Helebe] uza kuwuphumelela umlo,” utshilo uMandyoli.

“Kudala uToto eyintshatsheli yoMzantsi Afrika. Emva kwalo mlo sinqwenela ukufumana ithuba kwiWBA ne-IBF,” utshilo uMandyoli.

Ime ngoluhlobo imilo yeRumble Africa: Azinga Fuzile uqubisana no-Immanuel Andeleki waseNamibia kumlo onemijekelo elishumi elinambini ye-IBF Africa Continental.

UToto Helebe uza kukhusela intshinga yakhe yoMzantsi Afrika kuMbulelo Dyani kudidi lweNtambanani. USiphosethu Mvula uza kulwa noNkosinathi Bhiyela.

Le tumente iza kuqala ngentsimbi yesibini.

Kanti ke kuza kulwa ezi mbethi manqindi kwimilo eququzelelwa yiXaba Promotions: Igqala laseMonti, uSimphiwe Vetyeka, uza kunyathelana ngeentupha negqala laseLimpopo, uThompson Mokwana, kumlo weWBO Africa.

UYanga Sigqibo waseZiphunzana uza kubeka intshinga yakhe yoMzantsi Afrika kudidi lweJunior Bantam esichengeni xa equbisana noSabelo Ngebiyane waseKapa.

KwiWelterweight, uMzoxolo Ndwayana, uza kuxhimfana noNtuthuko Memela.

Le tumente iquka neminye imilo emithathu ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya.