AbakwaNteleko baxhelekile kukubhubha konyana wabo

Usapho lomdlali kamabonakude osutywe kukufa, uLuzuko Nteleko, luthi luxhelekile kukubhubha konyana walo.

UNteleko, obenama36 eminyaka ubudala, ubhubhe izolo.

Waziwa ngendima kaLoyiso kumdlalo weSABC iZone 14.

Le nzalelwane yaseNgqeleni, ikhe yadlala nakuMuvhango, Isidingo, City Ses’la nakuMfolozi Street.

UNteleko ebekhe wajijisana nedabi lomhlaza wengqondo (Brain Cancer) ithutyana elivisayo.

“Usapho lakwaNteleko lunxunguphele kukudlula emhlabeni konyana walo uLuzuko Nteleko, 16 February 1984 – 21 June 2021,” kubhala olu sapho.

“ULuzuko wachazwa njengonesifo somhlaza wengqondo (brain cancer) ebesele sikuStage 4 ngo2019; ulwe de wabe kanti uyasishiya ngomhla we21 kuJune 2021.

“Sikhathazekile kwaye sibuhlungu kukusishiya kwakhe. ULuzuko bengumntu onothando, ebeluxolo, igorha namandla,” kubhala usapho lakwaNteleko.

Usapho luthi amalungiselelo omngcwabo obuya aziswe ekuhambeni kwexesha.

“Yanga izihlobo nabamthandayo bangathuthuzeleka kuba umoya wakhe uyakuhlala unathi,” kutsho usapho.

Usapho lubambe ngazibini kwabezonyango nabo bebebeka uNteleko emithandazweni ngethuba esilwa nomhlaza.

Usapho lucele ithuba lentlonipho ngexesha lenzilo.