Abaphumelele Intaphane yamabhaso ethu

Inkabi yenkomo

Tiny Monica Somafu – Ncambele, eMthatha

Inkabi yegusha

Zoleka Cynthia Stuurman – Motherwell, eBhayi

IGrosari ye-R5 000

Stephen Matyityi -eNxarhuni, eMonti

Abaphumelele ivawutsha yegrosari ye-R1 500 emnye

Linda Smayile – eRhini

Mbuyiselo Sihluku- eMxhelo eDikeni

Nomantombazana Gcakanani – eKhayelitsha eMonti

Nomawethu Mkiva- eBhisho

Nowisile Goyiva – eDutywa

Nonkoliseko Ganyalaza -eNtlaza eLibode

Lizo Gesi – eMdantsane

Nonesi Patricia Hlwele – eDutywa

Kuchumele Lesini – eMdantsane

Mandla Mzameni Mhlelwa – Braelyn eMonti

Abaphumelele imali eyi-R2 000 emnye

Nomasomi Rebeca Nkana – eMonti

Cynthia Bulelwa Dunga – KwaZakhele eBhayi

Zolani Nziweni – KwaZakhele eBhayi

Nomfanelo Midy Beki – eMdantsane

Nomakula Mhaya- eMbuzana eXesi

Zandisile Basopu – Kei Mouth eGreat Kei

Mzwethemba Sikhota -eMonti

Phumelelo Watani – KwaZakhele eBhayi

Bongani Maraqana – eMonti

Nomathemba Matshoba -eMdantsane