Ubuyel’ ekhaya uBuyelekhaya Dalindyebo esithi akangomgqakhwe kwiANC!

UKumkani Buyelekhaya Zwelibanzi Dalindyebo eguqulela kwiANC eme eqongeni ngakwiNkulubaphathiswa yaseMpuma Koloni uOscar Lubabalo Mabuyene. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Ibesisankxwe kuluntu ingakumbi kumakhasi onxibelelwano emva kokubonwa kweKumkani yabaThembu uKumkani Buyelekhaya Zwelibanzi Dalindyebo enxibe isikipha sombutho olawulayo iANC ngoLwesihlanu weveki ephelileyo.

IKumkani ibiseqongeni ime ngakwiNkulubaphathiswa yePhondo uOscar Lubabalo Mabuyane ngethuba lo mbutho ibambe iMayihlome Rally kwingingqi yaseChris Hani.

Uluntu iKumkani lumbona njengo khwelecingweni bemgxeka ngelithi akazazi ufunani besithi uzamela isisu sakhe neentsana zakhe, logama abanye bempavela de bemqhwabela izandla ngesi senzo.

UKumkani uDalindyebo ungqinile naye kulo nginginya eNgcobo esithi ubuyele ekhaya naye uyaziva.

“Ndim ingweletshetshe yasebaThenjini, ndim ingweletshetshe yesixeko sakwaJuda. Andingomgqakhwe apha kulo mbutho iANC lilifa lam intoba xa ndithanda ndiyityekeze kukuthanda kwam oko, ndingenza noba yintoni endiyifunayo. Iyabhodla ingweletshetshe xa ithanda kwaye iyagudla nasemankazaneni xa ithanda,” itshilo iKumkani yabaThembu.

Iseseqongeni iKumkani iqhube yathi. “Ngubani owazala iANC? nguDalindyebo akekho omnye.”

UMabuyane uthi uKumkani wakhukela kwiANC waqeqeshwa kuMkhonto weSizwe, lijoni woMkhonto weSizwe.

“Umhle okongathi lela Esile lalilayishe uYesu lisiya eJerusalem, nantsi iKumkani yabaThembu ibuyile,” utshilo uMabuyane.

Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, uKumkani Dalindyebo ebeseqongeni egxeka kabukhali iANC esithi ngumbutho wamasela lowo, kungethuba umbutho we-EFF ubukwibala lezemidlalo iBuffalo City eMonti ubhiyozela usuku lwamalungelo oluntu yabe nenkokeli yalo mbutho ikhona uJulius Malema.