Usankoloza kwesimnyama umbulali wenkondekazi

Usankolo-nkoloza ngaphakathi eziseleni umfana onamashumi amabini anesine (24) ubudala,  ohlabe wabulala ixhegwazana elinamashumi asibhozo (80) ubudala kwilali yaseMawusheni eTsomo. 

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa kula mmandla uKapteni Namhla Mdleleni,  ithi umrhanelwa ebesuka kwindawo yentselo ezinzulwini zobusuku wagqitha kumzi kamakhulu lo ulixhoba nanjengoko bezalana.

 “Ukufika kwakhe endlini ufike wahlaba ixhewukazi eli ngemela. Abamelwane kwakunye nabahlali bathi beve ngesikhalo esikrakra sexhewukazi kanti kungethuba libulawa ngumrhanelwa,” utshilo uMdleleni.

 UMdleleni uthi abahlali bafike ixhewukazi sele libhubhile lirhaphilili ligazi, linamanxeba anzulu kumzimba walo ongentla.

 Umrhanelwa ubevelile kuMvulo esiwushiyayo kwinkundla zamatyala eTsomo,  washiyeka ngaphakathi eziseleni apho alindeleke ukufaka isicelo sakhe sebheyile.