Amathol’amnyama asingise edabini

Iintshantsheli ze-ABC Motsepe League zeMpuma Kapa, uMthatha Bucks, zenzelwe isibhandlalala setheko lisebe lezolonwabo kwakunye nemidlalo (DSRC) eMthatha kutsha nje. Bekusithiwa ndlela ntle kweli qela lizakumela eli phondo kwimidlalo yokuzibekela indawo kwiNational First Disivion kwisizini ezayo.

Abathandi beli qela babhale kwikhasi likaFacebook loMthatha Bucks bathi,

“Amasi abekwe elangeni ndifuna sibethe kwanto,” ubhale watsho uRaymond Xhanti Mbilini.

“Nibuye nodumo, sizokunibeka emithandazweni yethu ,” ubhale watsho yena uNdingu Siseko Pirie

uSinovuyo Joseph Nzaba Mbiza uthe “ndininqwenelela okuhle kodwa kule midlalo” ewubhale ngolwimi lwesingesi wonke owakhe umyalezo kodwa unguqulelwe kulwim lesintu.

Yonke le miyalezo yaba bathandi baMathole Amnyama iza ngaphambi kokuba eli qela laseMthatha lidlale umdlalo walo wokuvula ngolwesithathu, nalapho lizakunyathelana kwakunye neMagesi FC ngentsimbi yeshumi elinanye kwibala iDee Beers.

Umdlalo olandelayo iBucks izakuwudlala neKurumane/ Hungry Lions ngentsimbi yethoba kwakwibala iDee Beers.

Iqela leli phondo leMpuma Kapa ligqibelise ngokudlala neNorth West Shinning Stars kwibala iRA Abass ngentsimbi yesithathu.

Onke la maqela azakunyathelana kwimidlalo kaGroup B lo gama eminye imidlalo izakube iqhuba nakuGroup A.

Amaqela azakuphuma kwindawo yokuqala kwezi Group zombini azakunikwa ithuba lokuba ayodlala kwiNFD League kwisizini ka2015/2016 akugqiba adlalele isigidi seeradi omabini kumdlalo wamagqibela kankqoyi.

Ukuphumelela koMthatha Bucks kungenza ukuba iphondo leMpuma Kapa lizibone linamaqela amabini adlala kumngangatho wabadlali abahlawulwayo, njengoko iChippa United sele idlala kwi-ABS Premier Soccer League.

uMthatha Bucks sele usuka kuthatha inxaxheba kule midlalo yePlay-Offs kodwa wakha phantsi isitya sigcwele, yaba yiBaroka FC eyabuya nodumo.