Iimbaleki zizakuvan’amandla eMthatha!

Xa kuqala ukuthi chapha kwelanga ekuseni ngeCawe kule mpelaveki, iimbaleki eziphuma kwiindawo ngeendawo kwiphondo leMpuma Koloni zizakube zikhuphisana kowona mdyarho okhulayo nekudala ulindiwe.

Ezi mbaleki zizakube zikhuphisana kwi-Elliot Maderia Charity Marathon eququzelelwa yindoda eyaziwayo jikelele kwicandelo lezembaleki – uTemba Mtshabe.

Lo kaMtshabe umanxada-nxada; uthi engapha abe engapha ngenxa yamalungiselelo walo mhla mkhulu. Phantsi kwe-Elliot Maderia Charity Marathon kukho imidyarho emithathu abantu abazakuthi bathathe inxaxheba kuyo.

Kowona mkhulu iimbaleki ezithe qabavu zizakuvana amandla kwi-21km ekulindeleke ukuba iqale kwilali ekuthiwa yiNewtown kufutshane naseQunu, wona eyakuthi uyoqhina eWalter Sisulu University.

Imbaleki ebambe indawo yokuqala (eMadodeni nakuManenekazi) izakugoduka neshumi lamawaka eerandi (R10,000). Kowesibini umgama oyi-10km, iimbaleki ezibambe indawo yokuqala zizakuthiwa jize ngamawaka amahlanu eerandi (R5,000). Olu ugqatso luzakuqala eQweqwe luyokuqhina eWalter Sisulu University.

Lo mdyarho wasungulwa nguMtshabe ngo’2012 enenjongo yokuthatha umsebenzi weembaleki awubeke kwinqanaba eliphezulu eMthatha nakwiindawo eziwungqongileyo.

Kunyaka ophelileyo ziimbaleki ezingaphaya kwamakhulu asibhozo ezithathe inxaxheba, kulo unyaka uMtshabe uthi ulindele iimbaleki ezingaphaya kwewaka namakhulu amabini.

“Lo mdyarho uyakhula kakhulu. Khumbula imbaleki ephumelele apha iyakwazi ukungenela ugqatso kweminye emikhulu. Ukukhula kwawo kuyandivuyisa. Besinamakhulu asibhozo eembaleki ngo’2016, kulo unyaka silindele abangaphaya kwewaka,” utshilo uMtsabe.

Lo mdyarho uxhaswa lisebe lezemidlalo nenkcubeko kwaye ngeCawe, umphathiswa uPemmy Majodina, uzakube ekhona ngokwakhe. Ziliqela iimbaleki ezaziwayo apha eMpuma Koloni ekulindeleke zibe yinxalenye yoku.