IMpuma Koloni ifumene inyhweba yokusingatha itumente yehlabathi yeqakamba!

Njengokuba itumente yehlabathi yeqakamba isiza kwizwekazi le’Afrika ngonyaka ka2027, asibhozo amabala aza kusingatha imidlalo eMzantsi Afrika. Phakathi kwaloo mabala, amabini akwiphondo leMpuma Koloni. Kwisithuba seminyaka emithathu ukusukela kulo nyaka, uMzantsi Afrika uza kusingatha imidlalo yeNdebe yeHlabathi yeqakamba ngokubambisana namazwe amabini, iNamibia neZimbabwe. IBuffalo Park eseMonti neSt Georges’s Park eseGqeberha ngabanye wamabala aza kusingatha imidlalo yehlabathi.

Amanye amabala ekuza kudlalelwa kuwo aquka iWanderers eseGoli, iCenturion Park esePitoli kwiphondo laseGauteng, iKingsmeade eseThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal, iBoland Park neNewlands eziseKapa kwiphondo laseNtshona Koloni. Ukunikwa kweMpuma Koloni ithuba lokusingatha imidlalo yehlabathi yinto enkulu kakhulu. Lithuba elihle lokukhula kwicandelo lezokhenketho kanti nawo umdlalo weqakamba uza kufumana ufunqu ngoba kuninzi okuza kwenzeka ukusukela ngoku.

“Inkqubo yokukhetha iindawo ekuza kubanjelwe kuyo imidlalo isinyanzele ukuba sisebenzise indlela ethile. Kuye kwafuneka siqwalasele izinto ezifana namabala asemgangathweni ophezulu, iindawo eziza kudlala abadlali mabaqela nezikhululo zeenkwelomoya. Ukuba kukho ukuphoxeka kuba ezinye iindawo zingavelanga, lo nto yenziwe kukuba bekukho inkqubo esiyilandela ekuchongeni iindawo eziza kusingatha imidlalo,” itshilo ingqonyela yeCricket South Afrika, uMnu. uPholetsi Moseki.

Njengokuba uMzantsi Afrika unezisibhozo iindawo eziza kusingatha imidlalo, iNamibia neZimbabwe zahlulelene ngeendawo ezintathu. “Enye yezinto ezithe zaqwalaselwa ngethuba lokuchonga iindawo ezisibhozo ziindawo amaqela aza kuzilolongela kuzo,” utshilo uMnu. Moseki. Ngaphandle kwamathandabuzo, umdlalo weqakamba uza kukhula ngoba abadlali baza kulwela ukuba kwiqela lesizwe ngo2027. Kanti nolutsha oludlala iqakamba luza kufumana ithuba lokugudlala namadoda amakhulu.