UQuinton de Kock ukhethe ukungadlali endaweni yokuchasa ubuhlanga

UQuinton de Kock ngumdlali weqela lesizwe loMzantsi Afrika. Umfanekiso: Pradeep Dambarage/BackpagePix

Iingxaki zoMzantsi Afrika kwiqakamba zingundabamlonyeni kwihlabathi. Oku kucace gca ngethuba uQuinton de Kock ekhetha ukubambelela kwindeb’ endala kunokuxhasa iphulo elilwisana nobuhlanga ekuthiwa yiBlack Lives Matter. Phambi komdlalo weT20 World Cup obuphakathi koMzantsi Afrika ne-Australia, abadlali abamhlophe bakhethe ukungaguqi ngedolo – uphawu olusetyenziswa ngabo bachase ubuhlanga ehlabathini jikelele. Abadlali abamnyama baguqe bodwa, abanye abamhlophe baphakamise nje amanqindi bemi ngeenyawo – kanti abanye bakhethe ukusonga izandla zabo. Iyantlukwano eboniswe ngabadlali beProteas kwitumente yehlabathi igxekiwe ngabantu kumakhasi onxibelelwano.

Lo nto ibangele ukuba isigqeba esilawula iqakamba eMzantsi Afrika (iCricket South Africa) sibambe intlanganiso ekuye kwagqitywa kuyo ukuba wonke umdlali makaguqe ngedolo kwenziwe into efanayo. UDe Kock ukhethe ukungadlali kunokuxhasa iphulo elithi phantsi ngobuhlanga. Emva kokungadlali kukaDe Kock emdlalweni obuphakathi koMzantsi Afrika neWest Indies emini ngoLwesibini, iCricket South Africa ithe iza kulinda ingxelo epheleleyo kubaphathi beqela abaseDubai phambi kokuba ithathe inyathelo elilandelayo.

“Emva kokuqwalasela okwenzekayo nokuzikhethela kwabadlali, isigqeba esiphetheyo sigqibe kwelokuba lonke iqela malixhase iphulo elichasene nobuhlanga, kakhulu ngenxa yembali yoMzantsi Afrika. Ibhodi ithe noxa ukwahlukana kweentlanga iyinto eyamkelekileyo – kodwa ukunyhashwa kobuhlanga yinto efuna ukuhewulwa ngumntu wonke,” itshilo ingxelo ebhaliweyo ekhutshwe yiCricket South Africa. Iphulo elichasene nobuhlanga laqalwa nguLungi Ngidi, exhaswa ngamagqala abadlali beProteas, kodwa abadlali abamhlophe abaninzi zange bayamkele lo nto. Nangona kunjalo, uMzantsi Afrika ukwazile ukuvelisa iziphumo ezincumisayo ngokubetha iWest Indies ngoothinti abasibhozo. UTemba Bavuma, okhokela iqela, uvumile emva komdlalo ukuba isigqibo sikaDe Kock sibothusile kodwa walebela ngelithi bayasihlonipha isigqibo sakhe.