USithole uwongwe njengomdlali wonyaka

Intshatsheli yomdlalo wentenetya kwabakhubazekileyo uLucas Sithole wangeze elinye iwonga kumawonga anawo.

Ufumene imbasa yokuba ngumdlali oqaqambileyo wonyaka okhubazekileyo, kumsitho ububanjwe ngokuhlwa ngoMgqibelo.

La mawonga abhiyozela abadlali belizwekazi i-Afrika abaqhuba kakuhle kwaye bebebalishumi abo bebechongelwe eli wonga. USithole oyinzalelwane yaKwaZulu Natal uneetayitile ezingamashumi amathathu anesibini zesingles, utsibe ngaphaya kwencutshe ye-Olimpiki yaseNamibia uRuben Gowaseb kunye noLucky Chitembe waseZimbabwe. USithole uqale ukufumana iwonga lokuqala legrand slam ngonyaka ka2013. Waba ngumntu wokuqala oyindoda osuka e-Afrika ukuphumelela iwonga le-US Open. Lo mdlali ubekwa kwindawo yesithathu kwihlabathi uye waqhubekeka nokuqaqamba, xa ephumelela iwonga lobayintshatsheli yequad wheelchair doubles, xa wayekhuphisana noDavid Wagner eMelbourne.