‘Asoze awubeke umcondo wakhe apha uChippa’

AMAQELA ezemidlalo kuMasipala iBuffalo City athi iChippa United Training Academy “ayisoze iwubeke umcondo wayo” kumabala amabini aseMonti, iBuffalo City Stadium neJan Smuts.

La mabala aphantsi koMasipala iBuffalo City, kodwa kuvele ukuba umasipala unomdla wokunika isivumelwano solawulo (lease agreement) kwiChippa United Training Academy kaChippa Mpengesi.

Amaqela ezemidlalo athi eli nyathelo liza kwenza nzima ukuba afikelele kula mabala. Ngenxa yoku, la maqela, ephelekwa nangabantwana bezikolo, athe abamba umngcelele ngoLwesibini ukusuka eBuffalo City Stadium ukuya kwiHolo yeSixeko saseMonti.

“Into ebangela ukuba sibambe lo mngcelele kukuba sibone isivumelwano solawulo lwala mabala (lease agreement) phakathi komasipala noChippa esithi uChippa uza kuhlawula iR3 000 ngenyanga isithuba seminyaka engamashumi amabini ([R3 000 x 12 = R36 000] [R36 000 x 20 = R720 000]),” utshilo uMzuvukile Tempi unobhala weBCM Sports Council.

“Simbhalele umasipala sisithi asinakuyivumela le nto. Umasipala uye wasibiza esithi siza kuthethana. Kolu thethwano siqaphele ukuba sibizelwe into esele igqityiwe, yiyo le nto sigqibe ukuba masenze umngcelele,” kutsho uTempi.

NgoLwesibini, la maqela ezemidlalo ebejolise ekunikeni uSodolophu uXola Pakati uxwebhu lwawo lwezikhalazo emva komngcelele. Kodwa uPakati akakhange aphume ayokwamkela izikhalazo zala maqela nangona nje ebekhona eofisini yakhe.

I’solezwe lesiXhosa limbonile uPakati ekhwela emotweni yakhe ehamba, eshiya la maqela engxange kumasango kamasipala. Uxwebhu lwabahlali lunikwe uceba weEFF uPhindiwe Kaba, ngelithi makalinike ibhunga likamasipala.

“Asothukanga yile nto yenziwe ngumasipala kuba kudala singahoywa ngumasipala ukusukela ngo2017,” utshilo uTempi.

Isithethi sikaMasipala, uSamkelo Ngwenya, uthi bayayiqonda ukuba iphantsi koMgaqosiseko eyokuba abantu babambe umngcelele xa besiva kufanelekile, kodwa watsho ukuba wonke umntu ochaphazelekayo ebelinikiwe ithuba lokuphalaza izimvo zakhe.

“Iyothusa into yokuba abantu beshiye iintlanganiso ebezijolise ukumamela bona, endaweni yokuba bafake izikhalazo zabo kwintlanganiso ebijoliswe koko, bagqibe kwelokubamba umngcelele. Bekungekho mfuneko yokuba uSodolophu atyeshele la ntlanganiso yayibekiwe, ayokwamkela uxwebhu lwezikhalazo,” utshilo uNgwenya.