Baqunusele uKhongolose

“NAZI ii-cv zethu,” litshilo iqela lamakhosikazi ngethuba ligaleleka lihamba ngaze kwii-ofisi ze-ANC.

ePitoli ngoMvulo. Abasebenzi, oonogada nabantu abebedlula, bebethukile ngethuba bebona lo mbono wala makhosikazi, ahlubule iimpahla ebonisa ubuze bawo.

Unogada obesesangweni uthe ebenqwenela ukushicilela ividiyo, khon’ ukuze azokuhlaza la makhosikazi. “Aba bantu bayaphambana,” utshilo unogada ebonakala ethukile.

Ingqumbo yala makhosikazi iza emva kweziphumo zentlanganiso ye-ANC ebibanjelwe eLebelo Primary School eHammanskraal ngempela-veki.