Ihlazo ngeemviwo zikaGrade 12 eMpuma Koloni

Umphathiswa wezeMfundo eMpuma Koloni uMandla Makupula, ngethuba esothula iziphumo zeemviwo zebanga leshumi eMonti izolo. UMFANEKISO; SIYANDA ZAKHE
Izikolo ezibini eMpuma Koloni zenze ihlazo ngokuza neqanda kwiimviwo zebanga leshumi emva kokuba kungekho namnye umfundi ophumeleleyo kuzo kwiimviwo ezibhengezwe ngokusesikweni ngoLwesine.

 

Ezi zikolo yiMsobomvu High (hayi eyaseGcuwa) ekwisithili saseMonti kwaneMiddle Zolo Senior Secondary ekwisithili saseCofimvaba. IMsobomvu High yaseMonti ibinabafundi abane (4) kuGrade 12 logama bebesibhozo (8) eMiddle Zolo.

 

UMphathiswa wezemfundo eMpuma Koloni uMandla Makupula uthi isebe lizakuqubisana nombandela wezikolo ezinabantwana abambalwa.

 

“Jonga nje kwezi zikolo, kukho abantwana abane nabasibhozo. Zinabantwana abambalwa zinjalo ezi zikolo, zikwafuna izixhobo nootitshala. Lo nto yenzeka logama kukho izikolo ezinabantwana abathe xhaxhe ezikwafuna ootitshala nezixhobo,” utshilo uMakupula.