IRhawuti lixhamla kakhulu kwiNSFAS

Abafundi baseRhawutini ngabona baxhamle imali eninzi kwingxowa mali encedisana nabafundi yeNational Student Financial Aid Scheme, ngemali engange R2.3 yeebhiliyoni (R2.3 billion).

Abafundi beYunivesithi yakwaZulu-Natal bafumene iR1.2 yeebhiliyoni zeerandi, ngelixa abafundi beeYunivesithi zaseMpuma Koloni bexhamle iR1.1 yeebhiliyoni.

Le mali izikhuphela ngaphandle iikholeji zemfundo noqeqesho. KuMzantsi Afrika jikelele, abafundi beYunivesithi yobuchwephesha nobugcisa iTshwane University of Technology ngabantu abafumana uncedo kakhulu kwiNSFAS.

Ngabafundi abayi-19 665 abafunda kweli ziko mfundo abaxhamla kule mali, bexhamla I’696 yezigidi. Emva kweli ziko mfundo kulandela iYunivesithi yaseWalter Sisulu, abafundi abaxhamla ku-NSFAS bayi’13 539, bafumana imali engange’R450 yezigidi zeerandi.

KwiYunivesithi yaseLimpopo inabafundi abayi’12 548 abafumani imali engange’R425 yezigidi. Bayi’9 658 abafundi abafumana inkxaso kule mali kwiYunivesithi yaseRhawutini, bona bafumene imali engamakhulu amahlanu ezigidi zeerandi. KwiYunivesithi yaKwazulu Natal ngabafundi abayi’8 355 abaxhamla kuNSFAS kwimali engange’R450 yezigidi zeerandi. Zisixhenxe ezinye iiyunivesithi ezifumana imali engaphezulu kwamakhulu amathathu ezigidi: IYunivesithi yiMzantsi Afrika, iYunivesithi yasePitoli, iYunivesithi yaseMntla Ntshona, iYunivesithi yobuchwephesha yaseThenkini, iYunivesithi yaseFort Hare, iYunivesithi yobuchwephesha yaseCape Peninsula kunye neYunivesithi yaseZululand.

Kwakhona kunyaka ozayo abafundi banganalo ithuba lokuba bafake izicelo zemali besebenzisa umnath, imali izakufakwa kwimfonomfono zabo bakwazi ukubhatala iincwadi nokutya.

INSFAS iphinde yakha ngokokutsha inkqubo yayo yokufaka izicelo ngomnatha, le ndlela intsha izakuqala ngomhla wokuqala kwinyanga yeThupha.

“Sele sikulungele ukuqalisa ngale nkqubo intsha,” sitshilo isithethi sikaNSFAS uKagisho Mamabolo. “Yinkqubo eqwalasele abafundi kakhulu. Imali izakulandela abafundi.”

Kwixesha elinga phambili abafundi bebefaka isicelo kumaziko emfundo ngqo, amaziko woba ebencedisa abafundi ukuba bafumane imali ka-NSFAS.