Kubhubhe unqevu kumlo wemigulukudu yesixeko saseBhayi

Kuphinde kwabulawana kumantla eBhayi, indawo edume ngeziganeko zemilo yamaqela oonqevu.

NgeCawe kudutyulwe kwabulawa ilungu loonqevu uSean Berry onamashumi amathathu eminyakla ubudala, lo gama ugxa wakhe ebehleli naye eye wonzakala.

Oku kwenzeke ebusuku phambi kwentsimbi yesithoba. UBerry udutyulelwe phambi kwakowabo kwisitalato iBarends eSalt Lake ngethuba behlaselwa ngamadoda amathathu ehleli nogxa wakhe.

UBerry uye wafumana amanxeba okudutyulwa emzimbeni ze ugxa wakhe obehleli naye wadutyulwa amatyeli amabini.

Ngokwengxelo ephuma kothethela amapolisa kula mmandla uColonel Priscilla Naidu zithi, uBerry uye wabhubha esendleleni eya esibhedlele.

Amapolisa aphanda ngetyala lokubulala kwanelokuzama ukubulala.

UNaidu ubongoza abahlali ekubeni bancedisane namapolisa kuphando abalwenzayo ngeenzame zokuba kubanjwe aba nqevu.

Okwangoku akukabikho mntu ubanjiweyo. Onokuthi abenolwazi makatsalele kuColonel Mike Grobbler ku: 082 442 1825. Lowo uze ngaphambili nolwazi uyakukhuseleka aliyikuvezwa igama lakhe ngokokutsho kukaNaidu.

Uthi intsebenziswano nabahlali ingenza utshintsho ekuhlaleni.

abongile.ginya@inl.co.za