Umfundi waseMthatha utshatshele kwilizwe liphela kwiimviwo zikaGrade 12

Umfundisi ogqwesileyo eMpuma Koloni uSiphokazi Hlalukana (Holly Cross High School), ngasekhohlo, phakathi nguMphathiswa wezeMfundo eMpuma Koloni uMandla Makupula ekunene nguAnelisa Marwaqana (Mariazell Senior Secondary School). UMFANEKISO: SIYANDA ZAKHE
Umfundi wesikolo samabanga aphezulu iHoly Cross eMthatha uSiphokazi Hlalukana uthi uchulumance kakhulu kukubeka isikolo sakhe emagqabini kwilizwe liphela.

 

UHlalukana uphakathi kwabafundi abangamashumi amahlanu baseMpuma Koloni abathe baphumelela emagqabini kwiimviwo zebanga leshumi kunyaka ka2016.

 

Lo mfundi ukwawongwe nanguMphathiswa wemfundo esisiseko kuzwelonke uAngie Motshekga eRhawutini ngoLwesithathu nanjengoko ezuze indawo yesibini kwizikolo ezikwibakala lesithathu (Quintile 3) ezithe zaqhuba kakuhle kwiimviwo.

 

UHlalukana ugqwese kuzo zonke izifundo zakhe ebezibhala ngethuba leemviwo. “Ndonwabe kakhulu, ayikholeleki into yokugqwesa kubafundi abangaka. Enye into endivuyisa kakhulu yile yokuba ndingumfundi osuka ezilalini,” utshilo uHlalukana, inzalelwane yaseNcise eMthatha.  

 

Umyalezo kaHlalukana kubafundi bakaGrade 12 kunyaka ka2017 uthi: “Ukuba uyazihlonipha iincwadi zakho, yonke into izakuhambela kakuhle. Yazi ixesha lakho lokufunda, futhi ufunde ngelo xesha,” kutsho uHlalukana.