Umlilo kwivenkile yaseJeffreys Bay

Kuse ingamadangatya ivenkile iBillabong Warehouse eJefferys Bay izolo.

Isithethi samapolisa ale ngingqi uSajini Majola Nkohli uthi, umlilo uchazwe emva kwentsimbi yokuqala ekuseni.

Uthi okwangoku unobangela walo mlilo awukaziwa, bengamapolisa basaphanda kwaye bazakufumana ulwazi oluthe vetshe kubacimi mlilo bona baqale bafika emlilweni.

Ukanti nothethela umasipala waseKouga uMfundo Sobele uthi bazikhuphile iiloli zokucima umlilo ezaseSt Francis Bay, Humansdorp kwakunye neHankey ukuyokuncedisa.