Umnatha wasimahla kuluntu lweelokishi zaseNelson Mandela Bay

Kwiinzame zokuphucula iimeko zentlalo zabantu bomasipala ombaxa waseNelson Mandela Bay, usodolophu uDanny Jordaan uphehlelele ngokusesikweni umnatha wonxibelwano wasimahla (Free Wi-Fi).

Umsitho wokuphehlelelwa kwalo mnatha ububanjelwe kwisikolo iWalmer High School kwilokishi iWalmer eBhayi.

Ngokweengxelo zikamasipala, olu ncedo lwalo mnatha luze phakathi kwentsebenziswano yomasipala iNelson Mandela Bay nenkampani yabucala iSpectrum Utility Management.

“Oku kuza kuphucula iimeko zentlalo zoluntu, luzise amathuba oshishino kuluntu,” utshilo osisithethi seNelson Mandela Bay uMthubanzi Mniki.

Isigaba sokuqala sale nkqubo siquka iWalmer, Magxaki, Kuis Rivier naKwanobuhle eTinarha. Kwezi ndawo, lo mnatha uzakufumaneka kwiindawo zikawonkewonke.