Utishalakazi udutyulwe wabhubha phambi kwabantwana bakhe yindoda yakhe

EKAPA: BASHIYEKE bexhwalekile abafundi besikolo samabanga aphantsi iMiddlepos Primary emva kokuba kudutyulwe utitshalakazi wabo wabhubha bejongile yindoda eyayisakuba ngumyeni wayo, phambi kokuba izidubule entloko nayo ngoLwesithathu.

Esi siganeko sihlasimlisa umzimba senzeke kwimizuzwana emva komthandazo wasemigceni eSaldanha.

Ngokwengxelo yamapolisa, uAyanda Mxathule ungene esikolweni malunga no7:20am kusasa wangqala kuCacelwa Mapila wamdubula ekwindawo yokupaka imoto phambi kwabanfundi, waze waphuma wazidubula entloko kufutshane nalapho esikolweni.

Isithethi samapolisa uFC van Wyk uthe kuphandwa ityala lokubulala. “Amapolisa afike kwindawo yentlekele kukho umzimba womntu ongumama oneminyaka engama42 kwindawo yokupaka imoto. Kufunyenwe umzimba wendoda kufutshane nesikolo unenxeba lembumbulu entloko,” utshilo.

Umphathiswa wezemfundo kweli phondo uDebbie Schafer uvakalise ukothuka sesi siganeko.   

“Ndinqwenela ukuvakalisa ukothuka nokudana sisehlo apho kudutyulwe kwabulawa ititshala eMiddelpos Primary School eSaldanha ngoLwesithathu. Lo titshala udutyulwe yindoda eyayingumyeni wayo. Le ndoda kuthiwa nayo iye yazidubula. Basweleke bobabini. Bashiyeke bexhwalekile kakhulu abafundi ababone esi siganeko, ababini babo ngabantwana balo titshalakazi.”

Uthe amagosa ezemfundo nabezokhuseleko lwezikolo basasazwe apho.

“Isikolo siye sathatha isigqibo sokuba bagoduswe ngaphambi kwexesha abafundi. Kuza kuthunyelwa ugqirha wengqondo nonontlalontle ukuze bancedise ngentuthuzelo kwabo bafundi baziboneleyo eso siganeko,” utshilo uSchafer.