UZille unqunyanyisiwe kwiinkqubo zeDA

Umfanekiso ogciniweyo kaZille

Inkokeli yeDA uMmusi Maimane unqumamise uHelen Zille kwiinkqubo zalo mbutho kulandela umbhalo kuTwitter owawubhalwe ngulo kaZille etyibela inkqubo yobukoloniyali.

Ngenyanga yoKwindla kulo nyaka uZille, okwayiNkulumbuso yaseNtshona Koloni, wabhala kuTwitter wakhe encoma inkqubo yoontamo-lukhuni. “Abo bacinga ukuba inkqubo yobukoloniyali yayigwenxa kuphela, cinga ngokuzimela kwengalo yomthetho, uqoqosho lwezothutho kwanemibhobho ehambisa amanzi,” kwabhala uZille kuTwitter.

Ebhengeza isigqibo sesigqeba esiphezulu seDA uMaimane uthi bahleli kwindibano yeentsuku ezimbini eRhawutini bexovula imiba eliqela edla uMzantsi Afrika kuquka nalo mbandela kaZille.

“Akukho mathandabuzo kwinto yokuba umbhalo kaZille [kuTwitter] ulihlazile igama lethu eluntwini. Siphila phantsi kwenkqubo yedemokhrasi ecekeceke efuna abammeli boluntu ukuba bachule ukunyathela ingakumbi kumba wemisindo esekhoyo eluntwini ngenxa yengcinezelo nefuthe layo.

“Njengenkokeli yombutho, kumoxhekeke kum ukwakha kwakhona intembeko yoluntu. Ndimcelile uNkosazana Zille ukuba axolise kubantu baseMzantsi Afrika nakwiDA. Ngelishwa khange avume. Endaweni yoko, uNkosazana Zille uqhubekile engcolisa igama lombutho ngeengxelo ezigqumelela esizama ukuzuza njengombutho,” kutsho uMaimane.

Esi sigqibo seDA akukho nto siyithethayo ngesikhundla sikaZille njengeNkulumbuso yaseNtshona Koloni, into ethetha ukuba uzakuqhuba esebenza kuso logama enqunyanyisiwe kwiinkqubo zombutho.