Amasela amke neR247,500 eSite B

Iveni yamapolisa phambi kwevenkile yamaSomali

Abarhanelwa bazidaphele imali eqikelelwa kumakhulu amabini namashumi amane anesixhenxe amawaka anamakhulu namashumi amahlanu erandi (R247,500) emva kokuqhekeza umtshini wokukhupha imali eKhayelitsha, kwingingqi yaseSite B eKapa. Ngokwengxelo abarhanelwa abangamadoda amabini basebenzise umatshini wokusika iintsimbi osebenzisa umbane basika lo matshini wokukhupha imali, emva koko bemka nesefu ebinemali. La madoda angene kwivenkile iAbongile ebinalo matshini ngoMvulo wale veki, azichaza kunovenkile ngelithi bangabasebenzi bebhanki abazokulungisa lo matshini.

Unovenkile ongummi waseSomali ubavumele ukuba basebenze, baze bavula ngenkani indawo ekufakwe kuyo lo matshini, emva koko basika iintsimbi ezikhusele isefu yokufaka imali abathe bemka nayo.

Isithethi samapolisa aseSite B uKapteni Marcellus Rajap uthi abarhanelwa bakhohlise unovenkile, ngokumbonisa amakhadi achaza ukuba basebenzela ibhanki yalo matshini wemali, besithi bayalelwe ukuba bazokuwulungisa.

Bavule ngenkani indlwana eyakhiwe ngamazinki nekugcinwa kuyo isefu yemali, baze basebenzisa umatshini wombane wokusika iintsimbi ukufikelela kwisefu leyo abathe bahamba nayo, neqikelelwa ukuba ibinemali ebalelwa ku-247,500.

Akukabikho mntu ubanjiweyo. Uphando luyaqhuba.