Babhubhe kwingozi abosapho olunye

Kubhubhe abantu abathathu emva kokuba inqwelo ebebehamba ngayo ithe yatshayisa ihashe kuhola wendlela N2 phakathi kwe Mount Frere neMount Ayliff. Othethe egameni lamagosa

ezendlela kweli phondo uCharles Bramwell uthi le ngozi yenzeke nje phambi kwenzulu zobusuku bangoLwesihlanu. Amagama amaxhoba awachazwanga de kuxelelwe izizalwane zamaxhoba.

Uhola wendlela * -N2 uyaziwa kuzwelonke nje ngegongqongqo elibulala abantu ngokungenalusini kweli.