Bayagxekwa abaxhase uPistorius enkundleni

Amanina ombutho we-ANC (ANCWL) aligxibhe kabukhali iqela ebelingaphandle kweenkundla zamatyala asePitoli ebelixhasa * -Oscar Pistorius ngoLwesithathu ngethuba eyomamela ityala lakhe, besithi ukubhubha kukaReeva Steenkamp abakukhathalelanga.

Unobhala wala manina uMeokgo Matuba uthi, eli qela belikhokelwe ngabaphuma kwihlabathi, babonisa ukonyusa izinga lokuxhatshazwa kwamanina.

Eli qela lilwela esi sigwebo sizakunikwa uPistorius. Kunyaka ophelileyo inkundla yezibheno yalijika ityala lakhe lokuzama ukubulala ewayenikwe lona yalenza elokubulala.

UPistorius ubuyela enkundleni ngeyeSilimela.